Blog/c de JoanCG ~


Manifest pel programari lliure i els formats estàndards

Des de Lliure.eu s’ha redactat un manifest per a recolzar l’ús del programari lliure i els formats oberts per part de les administracions municipals, es poden adherir persones a títol individual i entitats.

A més, avui s’ha sabut que l’Ajuntament de Barcelona s’ha gastat 524.000 euros en unes llicències de Microsoft Office 07, d’aquesta manera segueixen lligant-se de mans a una única empresa i l’utilització d’uns formats tancats i no estàndards.

Canviar una versió del Microsoft Office per l’Open Office comporta molts problemes, no és precisament una tasca fàcil, però també sorgeixen molts problemes en canviar d’una versió del Microsoft Office a una altra, més encara si tenim en compte tots els canvis fets a la interfície del Microsoft Office 07, per tant s’hauria d’intentar canviar com a mínim una part dels ordinadors ja que és probable que això si fos possible.

Anuncis